Multimédiá vo vzdelávaní

V rámci workshopu budú predstavené výsledky rozvojového projektu č. ZML-2020/8148:34-A1101 s názvom Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre, kde KTIT vybudovala “Centrum multimediálneho vzdelávania”. Centrum ponúka možnosť individuálneho a skupinového vzdelávania v oblasti multimédií. Na workshope sa zúčastnení oboznámia so zakúpenými softvérovými a hardvérovými jednotkami v rámci projektu a s možnosťami ich vyžívania vo vzdelávaní.