Nástroje a služby na podporu vedeckého publikovania

Cieľom webinára je na pozadí publikačného procesu bližšie predstaviť nástroje a služby, ktoré autorom pomáhajú pri spracovaní nájdených a použitých zdrojov informácií. Venovať sa budeme predovšetkým citačným manažérom a ich praktickému použitiu pri písaní prác rôzneho druhu.