Nedávno objavené filozofické rukopisy z piaristického kláštora v Brezne

Prednáška prof. Petra Voleka.