Neformálnym vzdelávaním k zvyšovaniu kompetencií budúcich učiteľov

Workshop s medzinárodnou účasťou študentov Vedeckej skupiny PF PU a ANS v Nowom Saczi je obsahovo naviazaný na Deň fakulty PU v Prešove, ktorý organizujú aj študentky Vedeckej skupiny PF PU.