Nemlčať je zlato

Ako reagujeme, keď narazíme na korupciu či podvody v práci? Čo nás motivuje a čo odrádza pri oznamovaní? Ako nás ovplyvnil komunistický režim? Nahrádzajú médiá kontrolné orgány – pomáhajú im alebo naopak sťažujú prácu? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede počas prednášky.