Netolerancia na internete. Kyberšikana. Čo môžu urobiť mladí ľudia?

Diskusia so žiačkami a žiakmi 8. a 9 ročníka základnej školy v Košiciach na tému netorelancie na internete, kyberšikany, špecifík a rizík online prostredia. Spoločné uvažovanie o tom, ako sa chrániť pred netoleraciou a nenávisťou na internete, ako na ňu správne reagovať, čo znamená byť digitálne inteligentní atď.