NKP Kasáreň “Duklianskych hrdinov” v Prešove ako funkčný komplex vojenských objektov z konca 19. storočia

Mgr. Matej Tatarka – NKP Kasáreň “Duklianskych hrdinov” v Prešove ako funkčný komplex vojenských objektov z konca 19. storočia.

Kasáreň “Duklianskych hrdinov” v Prešove, rovnako ako iné historické objekty kasární, zaujímajú špecifické postavenie v kategórii vojenských a fortifikačných objektov. Cieľom predloženej témy je preto predostrieť odbornej verejnosti vznik, vývoj a charakteristiku tejto doposiaľ funkčnej kasárne so zreteľom na priebeh jej postupnej pamiatkovej obnovy.