Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie

V prednáške bude prezentovaný špeciálne upravený letecký systém pre umiestnenie LiDAR-u a hypersprektrálnej kamery. Zároveň zhodnotíme rozdiely medzi vybranými platformami z hľadiska kvality dát, nárokov na bezpečnosť letu, prevádzku a vykonávanie letových kampaní, čo zásadným spôsobom indikuje oblasti ich použitia.