INOVATION DEVELOPMENT AND ECONOMIC ASPECT IN THE MANAGEMENT OF SME

Workshop organizovaný mladými vedeckými pracovníkmi sa koná pri príležitosti osláv 70. výročia ekonomického vzdelávania Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom workshopu je nadobudnúť poznatky v aktuálnych trendoch ekonomiky, manažmentu a finančného riadenia podniku. Workshop je realizovaný ako súčasť plánovaných výstupov projektu KEGA č. 035EU-4/2022.