Nové výzvy v personálnom manažmente

Prednáška odborníkov zo spoločnosti Porsche Werkzeugbau s.r.o. Dubnica n/V. na tému nové výzvy v personálnom manažmente, pred ktorými stoja HR manažéri výrobných spoločností.