Obchod a marketing

Vedecký workshop „Obchod a marketing“ vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu otázok vyplývajúcich z riešenia problémov týkajúcich sa obchodu a marketingu s cieľom posúvať poznanie v teórii, vede a výskume, metodológii i praxi.