Obraz sveta v súčasných lingvistických výskumoch odborníčok z Ruska, Slovenska a Česka

Prednáška je určená študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o personálnych výskumoch prepojenia jazyka s psychologickým, spoločenským a kultúrnym kontextom