Odborná prax študentov cez prizmu vedenia zariadení sociálnych služieb

Okrúhly stôl “Odborná prax študentov cez prizmu vedenia zariadení sociálnych služieb” organizuje Katedra sociálnej práce FSV UCM – prezenčnou formou.