Odborný webinár pre študentov končiacich ročníkov pregraduálnej prípravy, začínajúcich učiteľov z praxe, uvádzajúcich učiteľov a riaditeľov stredných škôl.

Podujatie je zamerané na prezentovanie výsledkov výskumu identifikácie potrieb začínajúcich učiteľov stredných škôl a prezentovanie interaktívnej podpory pre začínajúcich učiteľov.