Orchidey Slovenska, prednáša RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Orchidey patria k najkrajším a druhovo najpočetnejším skupinám rastlín. Zaraďujeme ich však aj k najvzácnejším, najohrozenejším a v mnohých ohľadoch aj k najzáhadnejším druhom v rastlinnej ríši. Hoci v bežných predstavách ľudí ide o tropické organizmy, nájdeme ich aj na Slovensku a dokonca aj vo vysokohorskom tatranskom prostredí. Na prednáške sa dozvieme aké druhy orchideí sa na Slovensku vyskytujú, kde ich najčastejšie nájdeme, prečo sú také vzácne a tajomné a čo môžeme spraviť pre ich ochranu.