Organizácia zdrojov: Ako naplno využiť citačné manažéry?

Bezplatný workshop je určený najmä tým, ktorí chcú správne citovať pri zostavovaní svojich odborných textov.

V rámci workshopu si ukážeme:
– ako nám môžu citačné manažéry zjednodušiť a zefektívniť prácu pri tvorbe bibliografie,
– ako využiť citačné manažéry na organizáciu zdrojov v osobných digitálnych knižniciach,
– predstavíme si ďalšie online nástroje, ktoré nám uľahčia prácu so zdrojmi, tvorbou a úpravami citačného štýlu, alebo pomôžu s vyhľadávaním plných textov odborných článkov.