Ošetrovateľské intervencie v kontexte praxe založenej na dôkazoch

Pracovné stretnutie členov riešiteľského kolektívu k východiskách, výskumným cieľom a parciálnym výsledkom dosiahnutých v procese riešenia projektu.