Paul McCartney as a Poet

Prednáška Paul McCartney ako básnik (v angličtine) sa zaoberá vybranými textami legendárneho hudobníka P. McCartneyho, prednášajúci uvedie niekoľko prekladov McCartneyho textov z vlastnej dielne a predstaví aj vybrané skladby.