Pedagogické praxe – výmena skúseností

Odborný seminár je venovaný výmene skúseností s organizáciou pedagogických praxí na Pedagogickej fakulte PU v Prešove a na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. Zúčastnia sa jej aj pozvaní tvoriví pracovníci oboch pracovísk.