Perspektívy sociálno-ekonomického vývoja členských štátov Európskej únie

Prednášajúci: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA (videokonferencia).