Podoby archeológie: vedecko-výskumné a popularizačné aktivity Katedry archeológie UKF v Nitre za rok 2022

Zámerom konferencie je prostredníctvom odborných prednášok v podaní pedagógov a študentov Katedry archeológie informovať o výsledkoch archeologických výskumov pre vedecké a dokumentačné účely, ako aj o popularizačných aktivitách Katedry archeológie za rok 2022.