Poistný trh v Slovenskej republike: nové riziká a výzvy

Prednáška sa zameriava na priblíženie poistného trhu v Slovenskej republike a na zhodnotenie vplyvu nových rizík a výziev na tento trh. Prednášajúci Ing. Vladimír Bakeš, PhD. je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.