Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny.

Vydavateľstvo Solen, s. r. o. Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Forensic.sk, poradenskou spoločnosťou Kinstellar a TU v Trnave, Právnickou fakultou pod záštitou dekanky fakulty organizuje online medzinárodnú vedeckú konferenciu.