Prečo stredoškoláci chcú/nechcú študovať IT?

Interaktívna prednáška v spolupráci s PhDr. Tatianou Pethö, PhD. (CSPV SVÚ SAV) na tému „Prečo stredoškoláci chcú/nechcú študovať IT?“ kde sa s budúcimi učiteľmi budeme rozprávať o dôvodoch ne/ochoty študentov študovať informačno – komunikačné technológie. Dozvieme sa aké sú predbežné výskumné výsledky na populácii študentov a študentiek gymnázií a stredných odborných škôl.