Prečo trvalo dve tisícročia, kým sa jeden matematický problém vyriešil?

Riešenie problému z 3. storočia pred naším letopočtom spôsobovalo problémy až do 21. storočia, keď sa konečne podarilo výsledok získať pomocou počítača. V priebehu dlhých storočí vznikla teória riešenia tohto typu rovníc, ktorá je dodnes predmetom intenzívneho výskumu. (prof. László Szalay)