Integračný program bývania ako nástroj k ukončovaniu bezdomovectva

Súčasný stav bezdomovectva na Slovensku. Bývanie a sociálne bývanie. Integračný program bývania pre bezdomovcov.