Prednáška o udržateľnom rozvoji Bratislavy v anglickom jazyku 8.11.2022

Prednáška o meste Bratislava s názvom: Aspects of sustainable development of Bratislava – the road to a modern smart city (prednáška v anglickom jazyku). Trvanie 1,30 hodiny (2 prednášky za sebou pre zahraničných aj domácich študentov a odbornú verejnosť.