Prednáška V. Čecha – Adrenalínový turizmus so zameraním na zaistené cesty typu Via ferrata

Prednáška približujúca alternatívnu, dynamicky sa rozvíjajúcu formu turizmu, ktorú pestujú ľudia so záujmom o adrenalínové zážitky spojené s cestovným ruchom. V prednáške budú prezentované rôzne formy adrenalínového cestovného ruchu s podrobnou charakteristikou jednej z nich – a to pohybu po zaistených cestách (via ferratách, klettersteigoch), ktorá sa rozvíja najmä v alpskej oblasti a v posledných rokoch už aj na Slovensku.