Premietanie dokumentárneho filmu o Ukrajine

Premietanie dokumentárneho filmu o Ukrajine režisérky Viery Dubačovej. Premietanie filmu pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a odbornú verejnosť bude spojené s besedou s pani režisérkou a uskutoční sa na FMV EU v Bratislave dňa 14. novembra 2023 o 9.15 hod. v miestnosti B1.05 na Dolnozemskej ceste 1/b, Bratislava-Petržalka (V2 – nová budova).