Prevencia a zvládanie mimoriadnych epidemiologických situácií

Pracovné stretnutie členov riešiteľského kolektívu k východiskám, výskumným cieľom, parciálnym výsledkom a publikačným výstupom dosiahnutých v procese riešenia projektu.