Prezentácia publikácie: Balogová, B. – Bilasová, V. (2023): Starnutie ako filozofický a sociálny problém. Prešov: Prešovská univerzita

Prezentácia publikácie spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike.

Prezentácia publikácie: Balogová, B. – Bilasová, V. (2023): Starnutie ako filozofický a sociálny problém. Prešov: Prešovská univerzita