Prezentácia publikácií Inštitútu etiky a bioetiky spojená s besedou

Prezentácia publikácií spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike.