Prezentácia sakrálneho umenia synagóg na Slovensku v kontexte interkultúrneho dialógu a rozvoja cestovného ruchu

Podujatie je súčasťou riešenia vedeckého projektu, na ktorom budú odborníci prezentovať a diskutovať o aktuálnom stave výskumu sakrálneho židovského umenia.