Projektová činnosť pracovníkov KTIT PF UKF v Nitre

Prezentácia výsledkov riešenia projektov a predstavenie nových projektov, ktoré sa začínajú riešiť na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre. Cieľom je oboznámiť študentov a pracovníkov fakulty s výskumným zameraním pracoviska.