Projekty spájajú II. – Prekladová analýza právnych textov (nemčina – slovenčina)

Workshop je určený študentom germanistiky – 1. ročníka magisterského štúdia v ŠO anglický jazyk – nemecký jazyk PT, študentom 1. ročníka magisterského štúdia v ŠO nemecký jazyk PT na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrica a študentom germanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave.