Proteomics analysis of cryptogams

Ide o odbornú prednášku konanú v pod záštitou Východoslovenskej pobočky Slovenskej botanickej spoločnosti. Je zameraná na bielkoviny v nižších rastlinách a lišajníkoch. Koná sa v anglickom jazyku.