Psychologické experimenty

Cieľom podujatia je prezentovanie projektov psychologických experimentov študentov 2. ročníka odboru Psychológia. Zámerom je priblížiť verejnosti vedecké postupy využité pri realizovaní experimentu, ako aj diskutovanie vlastných zistení. Nasleduje spätná väzba a stanovisko odbornej komisie.