Publikačná činnosť doktorandov. Kritériá a ich naplnenie.

Prezentácia súčasných požiadaviek PF UKF v Nitre v zmysle nového študijného poriadku pre doktorandské štúdium. Súčasné možnosti publikačnej činnosti a vyhľadávanie relevantných publikačných zdrojov pre odbor učiteľstvo a pedagogické vedy.