PwC´s testing day s prednáškou

V spolupráci s firmou PWC je pre študentov PHF EU pripravený workoshop zameraný na simuláciu prijímacieho pohovoru, kde si študenti môžu precvičiť priebeh takéhoto konania s následnou prednáškou zástupcov spoločnosti PWC.