Romantická veda v projekte konštituovania slovenského národa

Online prednáška pani Mgr. Ľubice Schmarcovej, PhD., členky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Podujatie je organizované v rámci cyklu Otázky a otázniky literárnej vedy.