Rozšírená realita v matematickej edukácii

Odborná rozprava, prezentácia úloh projektu a dosiahnutých čiastkových výsledkov projektu KEGA 036PU-4/2021 Technológia rozšírenej reality v profesijnej matematickej príprave budúcich učiteľov elementaristov.