Rozvoj reči prostredníctvom tvorivých aktivít

Na metodický seminár s workshopom budú pozvané učiteľky predmetu Slovenský jazyk a literatúra a žiaci 5. ročníka ZŠ. Prostredníctvom krátkej interaktívnej prednášky sa oboznámia s aktivitami, ktorými je možné stimulovať rozvoj jazykových spôsobilostí detí základných škôl. Prostredníctvom workshopu si niektoré z tvorivých aktivít prakticky vyskúšajú. Po tejto aktivite (o 11:00) bude pokračovať workshop pre študentov ŠP PEP v rámci predmetu Jazyková výchova s metodikou, ako príklad dobrej praxe.