Samospráva mesta Košice, aktuálne otázky

Cieľom workshopu je prediskutovať aktuálne otázky samosprávy mesta Košice s osobitným zameraním na problematiku samosprávy mestských časti mesta Košice. Aktívnu účasť potvrdili zástupcovia jednotlivých mestských časti mesta Košice. Workshop predpokladá aj aktívnu účasť a zapojenie do diskusie zo strany študentov.