Severná Európa – Nórsko a Dánsko

Prednáška s besedou.