Sexuálne menšiny ako cieľová skupina sociálnej práce

Prednáška sa zameriava na charakteristiku sexuálnych menšín ako cieľovej skupiny sociálnej prace. Cieľom je priblížiť základne pojmy, spojené s problematikou, vysvetliť problémy, s ktorými sa stretáva daná skupina a oboznámiť sa s prístupmi prace s menšinovými skupinami.