Simulácie procesov údržby – prednáška (Tomáš Lapos, WOOs, s.r.o.)

Prednáška spojená s ukážkou mobilných aplikácii pre priemyselnú prax.