Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy

Cieľom workshopu je spoločné hľadanie kontúr, prienikov a špecifík dvoch foriem náboženskej výchovy: tej, ktorá sa pod názvom náboženská výchova vyučuje ako školský predmet, a tej, ktorá sa označuje pojmom katechéza. V čom sa líšia? V čom sa približujú? V čom je ich tvorivé napätie?