Sloboda – minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

50 minútová prednáška v anglickom jazyku o slobode.