Slová z lesa

Podujatie bude zamerané na stratégie, ktorými môžeme prostredníctvom zážitkových metód pristupovať k literárnemu textu. Konkrétne pôjde o metódy tvorivej dramatiky a budeme pracovať s textom I. Gálovej Zrkadielko ježibaby Čambuchy. Dramatickými činnosťami môžeme u dieťaťa podporovať nielen slovnú zásobu, ale aj utvárať povedomie a vzťah k najbližšiemu environmentu.