Slováci a poňatie ich vlastnej mentality v domácej publicistike ostatného desaťročia; Ukrajinci a poňatie ich vlastnej mentality v domácej publicistike ostatného desaťročia

Prednáška sa realizuje v rámci cyklických prednášok, ktoré Inštitút ukrajinistiky FF PU organizuje pre svojich študentov a tiež záujemcov z odbornej verejnosti s cieľom rozširovať poznatky z vedeckého výskumu tvorivých pracovníčok inštitútu. Táto prednáška sa koná v rámci cyklu prednášok na tému Z POROVNÁVACIEHO VÝSKUMU O MENTALITE SLOVÁKOV A UKRAJINCOV. V prednáške lektorka odpovedá aj na otázky: Aké sú súčasné stereotypy o obraze Slovákov vnímané nimi samými? Aký je celkový obraz Slovákov dnes v ich vlastnom vnímaní? Aké schémy a komponenty o sebe samých ponúkajú slovenské médiá. Na rovnaké otázky odpovedá lektorka aj vo vzťahu k Ukrajincom.